september 3rd, 2012 | Reageren uitgeschakeld

Het programma behandelt de invoering van WFT Pensioenverzekeringen per 1 januari 2012. Hierdoor zal de druk op de organisatie van verzekeraars en het intermediair verder toenemen. Veel intermediairs hebben besloten of moeten nog besluiten om te stoppen met pensioenadvisering vanwege deze nieuwe wetgeving. Dit omdat zij niet meer kunnen of willen voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen.

Read the rest of this entry »

Posted in Geen categorie
september 22nd, 2011 | Reageren uitgeschakeld

De eisen die aan verzekeringsadviseurs gesteld worden veranderen in snel tempo.  Vakkennis, toegevoegde waarde en reële beloning zijn kernbegrippen.

U staat nu met uw kantoor voor de keuze of  u in  de toekomst uw relaties wel of niet over pensioen blijft adviseren …

Read the rest of this entry »

Posted in Geen categorie
september 22nd, 2011 | Reageren uitgeschakeld

U wordt als verzekeraar zwaar op de proef gesteld.

Of het nu gaat om stroomlijnen van administratieve processen, invoeren van internettoepassingen of aanpassingen  aan wet- of regelgeving, de aanslag op uw capaciteit is enorm en zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Read the rest of this entry »

Posted in Geen categorie
september 21st, 2011 | Reageren uitgeschakeld

Beloning van pensioenbeheer en advies in de vorm van provisie is niet alleen achterhaald, maar bovendien verboden met ingang van 1 januari 2013.

NCPA verricht haar werkzaamheden uitsluitend op basis van declaratie. Helder en transparant.
Read the rest of this entry »

Posted in Geen categorie